Şubat 2019 Eğitim Faliyetlerimiz

Dikkat ve rekabeti geliştiren kağıt kalem oyunlarından XOX ve Üçgen Birleştirme oyununun,

Zihinsel - görsel dikkat, parça-bütün ve şekil-zemin ilişkisi, kısa süreli bellek, bilgiyi kopya etme ve transfer etme becerilerini geliştiren RENKLİ KÜPLER oyununun,

Dikkat, odaklanma, ayrıntıları görme becerilerini geliştiren, Disiplinli çalışma yetisi, sosyal zeka, uzamsal ve mekansal algı gelişimi sağlayan REVERSİ oyununun,

Çocukların; öz güven gelişimlerine katkı sağlayan, denge ve göz koordinasyonunu geliştiren, birlikte iş yapma alışkanlığını kazandıran, simetri ve geometri becerilerini, hızlı düşünmelerini, problem çözme becerilerini ve matematiği sevmelerine yardımcı olan EĞLENCELİ ŞEKİLLER oyununun,

Öğretimi gerçekleştirilmiştir.